Có bao nhiêu thiên hà trong toàn bộ vũ trụ?

https://i.ytimg.com/vi/IkxYK94TLH8/default.jpg 2020-08-02T10:04:00+07:00

Có bao nhiêu thiên hà trong toàn bộ vũ trụ?

Bài đăng Mới hơn Bài đăng Cũ hơn
Lý do báo lỗi:
Mô tả chi tiết lỗi (tùy chọn):

Chuyên mục: , ,

 Có bao nhiêu thiên hà trong toàn bộ vũ trụ? Có bao nhiêu thiên hà trong toàn bộ vũ trụ?
Thời lượng: 31:10[id]https://www.youtube.com/watch?v=IkxYK94TLH8[/id]