Protesters Sit for Peaceful Protest in Los Angeles

https://i.ytimg.com/vi/_8DhYN_w-ws/default.jpg 2020-07-01T04:00:00+07:00

Protesters Sit for Peaceful Protest in Los Angeles

Bài đăng Mới hơn Bài đăng Cũ hơn
Lý do báo lỗi:
Mô tả chi tiết lỗi (tùy chọn):

Chuyên mục: , ,

Protesters Sit for Peaceful Protest in Los AngelesProtesters Sit for Peaceful Protest in Los Angeles
Thời lượng: 1:43[id]https://www.youtube.com/watch?v=_8DhYN_w-ws[/id]