Bầy vịt bố đời đuổi cá sấu ra khỏi sân golf

https://i.ytimg.com/vi/2jGW7p1_YC0/default.jpg 2020-05-21T22:05:00+07:00

Bầy vịt bố đời đuổi cá sấu ra khỏi sân golf

Bài đăng Mới hơn Bài đăng Cũ hơn
Lý do báo lỗi:
Mô tả chi tiết lỗi (tùy chọn):

Chuyên mục: , ,

 Bầy vịt bố đời đuổi cá sấu ra khỏi sân golf Bầy vịt bố đời đuổi cá sấu ra khỏi sân golf
Thời lượng: 0:27[id]https://www.youtube.com/watch?v=2jGW7p1_YC0[/id]