2013-06-15T18:25:00+07:00 18:25 Những Người Lịch Sự - Nhật Cương Ft Nguyên My Ft Hoài Linh [Official] T22M58S http://www.cliphai.com/2013/06/nhung-nguoi-lich-su-nhat-cuong-hoai-linh.html http://www.cliphai.com/2013/06/nhung-nguoi-lich-su-nhat-cuong-hoai-linh.html 23:04 http://i1.ytimg.com/vi/0jlkXrD6tjg/hqdefault.jpg

Những Người Lịch Sự - Nhật Cương Ft Nguyên My Ft Hoài Linh [Official]

Lý do báo lỗi:
  • Sexy, hở hang
  • Vi phạm bản quyền
  • Không xem được clip
  • Lý do khác
Mô tả chi tiết lỗi (tùy chọn):

Những Người Lịch Sự - Nhật Cương Ft Nguyên My Ft Hoài Linh [Official]23:04[id]http://www.youtube.com/watch?v=0jlkXrD6tjg[/id]

Bình luận