2013-02-26T13:24:00+07:00 13:24 Gala Cười 2013 T22M58S http://www.cliphai.com/2013/02/gala-cuoi-2013.html http://www.cliphai.com/2013/02/gala-cuoi-2013.html StartDuration1:56:47EndDuration http://vtv.vn/Uploaded/nguyendiep/2013_02_12/ga la 2.jpg

Gala Cười 2013

Lý do báo lỗi:
  • Sexy, hở hang
  • Vi phạm bản quyền
  • Không xem được clip
  • Lý do khác
Mô tả chi tiết lỗi (tùy chọn):

Gala Cười 2013StartDuration1:56:47EndDuration [id]1;cliphai.tgct/Clip hai/Nam 2013/Thang 2/12022013_Ga la cuoi.mov|2;cliphai.tgct/Clip hai/Nam 2013/Thang 2/12022013_Ga la cuoi_P2.mov[/id]

Bình luận