2013-01-31T14:29:00+07:00 14:29 Tiểu phẩm: Chuyện Tình Lan Và Điệp - Xuân Hinh, Thanh Thanh Hiền, Phú Kiên T22M58S http://www.cliphai.com/2013/01/tieu-pham-chuyen-tinh-lan-va-diep-xuan-hinh.html http://www.cliphai.com/2013/01/tieu-pham-chuyen-tinh-lan-va-diep-xuan-hinh.html StartDuration27:51EndDuration http://i.ytimg.com/vi/SeSdshgabDI/0.jpg

Tiểu phẩm: Chuyện Tình Lan Và Điệp - Xuân Hinh, Thanh Thanh Hiền, Phú Kiên

Lý do báo lỗi:
  • Sexy, hở hang
  • Vi phạm bản quyền
  • Không xem được clip
  • Lý do khác
Mô tả chi tiết lỗi (tùy chọn):

Tiểu phẩm: Chuyện Tình Lan Và Điệp - Xuân Hinh, Thanh Thanh Hiền, Phú KiênStartDuration27:51EndDuration[id]http://www.youtube.com/watch?v=SeSdshgabDI[/id]

Bình luận