Tiểu phẩm: Chuyện Tình Lan Và Điệp - Xuân Hinh, Thanh Thanh Hiền, Phú Kiên

Tiểu phẩm: Chuyện Tình Lan Và Điệp - Xuân Hinh, Thanh Thanh Hiền, Phú KiênStartDuration27:51EndDuration[id]http://www.youtube.com/watch?v=SeSdshgabDI[/id]

Bình luận