Tiểu phẩm: Chuyện Tình Lan Và Điệp - Xuân Hinh, Thanh Thanh Hiền, Phú Kiên

Lý do báo lỗi:
  • Sexy, hở hang
  • Vi phạm bản quyền
  • Không xem được clip
  • Lý do khác
Mô tả chi tiết lỗi (tùy chọn):

Tiểu phẩm: Chuyện Tình Lan Và Điệp - Xuân Hinh, Thanh Thanh Hiền, Phú KiênStartDuration27:51EndDuration[id]http://www.youtube.com/watch?v=SeSdshgabDI[/id]

Bình luận