Đánh giá: 9/10, 258 bình chọn cho video

Hài tết 2013: Khi Vợ Có Bồ - Nói Xấu Vợ 3 - Chiến Thắng

Hài tết 2013: Khi Vợ Có Bồ - Nói Xấu Vợ 3 - Chiến ThắngStartDuration28:19EndDuration[id]http://www.youtube.com/watch?v=jMGC0gzBmYU[/id]

Bình luận