Đánh giá: 9/10, 5 bình chọn cho video

Hài tết 2014: Làng ế vợ - Full

Lý do báo lỗi:
  • Sexy, hở hang
  • Vi phạm bản quyền
  • Không xem được clip
  • Lý do khác
Mô tả chi tiết lỗi (tùy chọn):

Hài tết 2014: Làng ế vợ - Phần 11:39:23 [id]1;http://www.youtube.com/watch?v=8O9MG0Bj-7Y|2-End;http://www.youtube.com/watch?v=OS-GCh-_Wh4|[/id]

Bình luận