2014-02-26T23:03:00+07:00 23:03 Thử thách đường phố - 22/02/2014 T22M58S http://www.cliphai.com/2014/02/thu-thach-duong-pho-22022014.html http://www.cliphai.com/2014/02/thu-thach-duong-pho-22022014.html 45:55 http://vtv.vn/Uploaded/nguyendiep/2014_02_22/thu thach.jpg

Thử thách đường phố - 22/02/2014

Lý do báo lỗi:
  • Sexy, hở hang
  • Vi phạm bản quyền
  • Không xem được clip
  • Lý do khác
Mô tả chi tiết lỗi (tùy chọn):

Thử thách đường phố - 22/02/201445:55[id]cliphai.tgct/Game show/Nam 2014/Thang 2/22022014_Thu thach duong pho.mp4[/id]

Bình luận