2014-02-26T23:13:00+07:00 23:13 Thần tượng âm nhạc Việt Nam - 23/02/2014 T22M58S http://www.cliphai.com/2014/02/than-tuong-am-nhac-viet-nam-23022014.html http://www.cliphai.com/2014/02/than-tuong-am-nhac-viet-nam-23022014.html 1:06:25 http://vtv.vn/Uploaded/thuhang/2014_02_23/2302%20Than%20tuong%20Am%20nhac%20VN_P1.jpg

Thần tượng âm nhạc Việt Nam - 23/02/2014

Lý do báo lỗi:
  • Sexy, hở hang
  • Vi phạm bản quyền
  • Không xem được clip
  • Lý do khác
Mô tả chi tiết lỗi (tùy chọn):

Thần tượng âm nhạc Việt Nam - 23/02/20141:06:25[id]1;cliphai.tgct/Game show/Nam 2014/Thang 2/23022014_Than tuong am nhac VN_P1.mp4|2;cliphai.tgct/Game show/Nam 2014/Thang 2/23022014_Than tuong am nhac VN_P2.mp4[/id]

Bình luận