Đánh giá: 9/10, 258 bình chọn cho video

Hội ngộ danh hài 2014 - Kỳ 4 (11/01/2013)

Hội ngộ danh hài 2014 - Kỳ 4 (04/11/2013)Kỳ 4[id]Kỳ 1;http://www.youtube.com/watch?v=t-H9PCx7pIE|Kỳ 2;http://www.youtube.com/watch?v=UOPBtjdgeEI|Kỳ 3;http://www.youtube.com/watch?v=BiVwSA8vfEI|Kỳ 4;http://www.youtube.com/watch?v=wv1eDHnF4WI[/id]

Bình luận