Đánh giá: 9/10, 258 bình chọn cho video

Tiểu phẩm hài: Có Tí Mà Toi

Tiểu phẩm hài: Có Tí Mà Toi27:05[id]http://www.youtube.com/watch?v=QD5bDE5lqPs[/id]

Bình luận