Đánh giá: 9/10, 5 bình chọn cho video

Tiểu phẩm hài: Có Tí Mà Toi

Lý do báo lỗi:
  • Sexy, hở hang
  • Vi phạm bản quyền
  • Không xem được clip
  • Lý do khác
Mô tả chi tiết lỗi (tùy chọn):

Tiểu phẩm hài: Có Tí Mà Toi27:05[id]http://www.youtube.com/watch?v=QD5bDE5lqPs[/id]

Bình luận