2013-06-14T15:33:00+07:00 15:33 Hài Hoài Linh 2013 - Trễ Một Tháng - Hoàng Châu ft Hoài Linh ft Trường Giang [Official] T22M58S http://www.cliphai.com/2013/06/hai-hoai-linh-2013-tre-mot-thang.html?m=1 http://www.cliphai.com/2013/06/hai-hoai-linh-2013-tre-mot-thang.html?m=1 19:07 http://i.ytimg.com/vi/XgCPN1i_0Ng/0.jpg

Hài Hoài Linh 2013 - Trễ Một Tháng - Hoàng Châu ft Hoài Linh ft Trường Giang [Official]

Lý do báo lỗi:
  • Sexy, hở hang
  • Vi phạm bản quyền
  • Không xem được clip
  • Lý do khác
Mô tả chi tiết lỗi (tùy chọn):

Hài Hoài Linh 2013 - Trễ Một Tháng - Hoàng Châu ft Hoài Linh ft Trường Giang [Official]19:07[id]http://www.youtube.com/watch?v=XgCPN1i_0Ng[/id]

Bình luận