2013-04-02T13:29:00+07:00 13:29 Hài Kịch : Học trò thời đại - Nhóm hài Bảo Khương T22M58S http://www.cliphai.com/2013/04/hai-kich-hoc-tro-thoi-ai-nhom-hai-bao.html http://www.cliphai.com/2013/04/hai-kich-hoc-tro-thoi-ai-nhom-hai-bao.html Hài Kịch : Học trò thời đại - Nhóm hài Bảo Khương StartDuration10:23EndDuration http://i.ytimg.com/vi/eBcOtjf1PnU/hqdefault.jpg

Hài Kịch : Học trò thời đại - Nhóm hài Bảo Khương

Lý do báo lỗi:
  • Sexy, hở hang
  • Vi phạm bản quyền
  • Không xem được clip
  • Lý do khác
Mô tả chi tiết lỗi (tùy chọn):

Hài Kịch : Học trò thời đại - Nhóm hài Bảo KhươngHài Kịch : Học trò thời đại - Nhóm hài Bảo Khương
StartDuration10:23EndDuration[id]http://www.youtube.com/watch?v=eBcOtjf1PnU[/id]

Bình luận