2013-04-16T20:12:00+07:00 20:12 BB&BG : Cua Gái Trailer [Official] T22M58S http://www.cliphai.com/2013/04/bb-cua-gai-trailer-official.html http://www.cliphai.com/2013/04/bb-cua-gai-trailer-official.html BB&BG : Cua Gái Trailer [Official] StartDuration1:07EndDuration http://i.ytimg.com/vi/bRAl_kifNQs/hqdefault.jpg

BB&BG : Cua Gái Trailer [Official]

Lý do báo lỗi:
  • Sexy, hở hang
  • Vi phạm bản quyền
  • Không xem được clip
  • Lý do khác
Mô tả chi tiết lỗi (tùy chọn):

Chuyên mục: , ,

BB&BG : Cua Gái Trailer [Official]BB&BG : Cua Gái Trailer [Official]
StartDuration1:07EndDuration[id]http://www.youtube.com/watch?v=bRAl_kifNQs[/id]

Bình luận