Đánh giá: 9/10, 258 bình chọn cho video

Tiểu phẩm hài: Bác sỹ tâm thần: Bảo Chung, Bảo Quốc

Tiểu phẩm hài: Bác sỹ tâm thần: Bảo Chung, Bảo QuốcTiểu phẩm hài: Bác sỹ tâm thần: Bảo Chung, Bảo Quốc
StartDuration5:31EndDuration[id]http://www.youtube.com/watch?v=dnycJPQZvUw[/id]

Bình luận