2013-03-27T22:19:00+07:00 22:19 Tiểu phẩm hài: Bác sỹ tâm thần: Bảo Chung, Bảo Quốc T22M58S http://www.cliphai.com/2013/03/tieu-pham-hai-bac-sy-tam-than-bao-chung-bao-quoc.html http://www.cliphai.com/2013/03/tieu-pham-hai-bac-sy-tam-than-bao-chung-bao-quoc.html Tiểu phẩm hài: Bác sỹ tâm thần: Bảo Chung, Bảo Quốc StartDuration5:31EndDuration http://i.ytimg.com/vi/dnycJPQZvUw/0.jpg

Tiểu phẩm hài: Bác sỹ tâm thần: Bảo Chung, Bảo Quốc

Lý do báo lỗi:
  • Sexy, hở hang
  • Vi phạm bản quyền
  • Không xem được clip
  • Lý do khác
Mô tả chi tiết lỗi (tùy chọn):

Tiểu phẩm hài: Bác sỹ tâm thần: Bảo Chung, Bảo QuốcTiểu phẩm hài: Bác sỹ tâm thần: Bảo Chung, Bảo Quốc
StartDuration5:31EndDuration[id]http://www.youtube.com/watch?v=dnycJPQZvUw[/id]

Bình luận