2013-03-05T20:58:00+07:00 20:58 Hội ngộ danh hài: Phần 4 - Tung tăng Tết T22M58S http://www.cliphai.com/2013/03/hoi-ngo-danh-hai-phan-4-tung-tang-tet.html http://www.cliphai.com/2013/03/hoi-ngo-danh-hai-phan-4-tung-tang-tet.html Hội ngộ danh hài: Phần 4 - Tung tăng Tết StartDuration88:02EndDuration http://i.ytimg.com/vi/Z0FFmzhDSBA/0.jpg
Đánh giá: 9/10, 5 bình chọn cho video

Hội ngộ danh hài: Phần 4 - Tung tăng Tết

Lý do báo lỗi:
  • Sexy, hở hang
  • Vi phạm bản quyền
  • Không xem được clip
  • Lý do khác
Mô tả chi tiết lỗi (tùy chọn):

Hội ngộ danh hài: Phần 4 - Tung tăng TếtHội ngộ danh hài: Phần 4 - Tung tăng Tết
StartDuration88:02EndDuration[id]http://www.youtube.com/watch?v=Z0FFmzhDSBA[/id]

Bình luận