2013-01-31T14:28:00+07:00 14:28 Tiểu phẩm: Cây đèn thần - Hoài Linh, Chí Tài, Thiên Kiều T22M58S http://www.cliphai.com/2013/01/tieu-pham-cay-den-than-hoai-linh-chi-tai.html http://www.cliphai.com/2013/01/tieu-pham-cay-den-than-hoai-linh-chi-tai.html StartDuration16:08EndDuration http://i.ytimg.com/vi/eG3K0yOwgXE/0.jpg

Tiểu phẩm: Cây đèn thần - Hoài Linh, Chí Tài, Thiên Kiều

Lý do báo lỗi:
  • Sexy, hở hang
  • Vi phạm bản quyền
  • Không xem được clip
  • Lý do khác
Mô tả chi tiết lỗi (tùy chọn):

Chuyên mục: , , ,

Tiểu phẩm: Cây đèn thần - Hoài Linh, Chí Tài, Thiên KiềuStartDuration16:08EndDuration[id]http://www.youtube.com/watch?v=eG3K0yOwgXE[/id]

Bình luận