2013-01-03T16:42:00+07:00 16:42 Thang máy định mệnh T22M58S http://www.cliphai.com/2013/01/thang-may-dinh-menh.html http://www.cliphai.com/2013/01/thang-may-dinh-menh.html StartDuration15:15EndDuration http://i.ytimg.com/vi/yBgLBU120dg/0.jpg
Đánh giá: 9/10, 5 bình chọn cho video

Thang máy định mệnh

Lý do báo lỗi:
  • Sexy, hở hang
  • Vi phạm bản quyền
  • Không xem được clip
  • Lý do khác
Mô tả chi tiết lỗi (tùy chọn):

Chuyên mục: , ,

StartDuration15:15EndDurationThang máy định mệnh[id]http://www.youtube.com/watch?v=yBgLBU120dg[/id]

Bình luận