Đánh giá: 9/10, 258 bình chọn cho video

Hài tết 2013: Thầy già con hát trẻ - Vượng Râu, Trà My

Hài tết 2013: Thầy già con hát trẻ - Vượng Râu, Trà MyStartDuration26:37EndDuration[id]http://www.youtube.com/watch?v=xSVjH2MbXhM[/id]

Bình luận