Đánh giá: 9/10, 5 bình chọn cho video

Hài tết 2013: Đại gia chân đất 3

Lý do báo lỗi:
  • Sexy, hở hang
  • Vi phạm bản quyền
  • Không xem được clip
  • Lý do khác
Mô tả chi tiết lỗi (tùy chọn):

StartDuration134:49EndDurationHài tết 2013: Đại gia chân đất 3[id]Phần 1;http://www.youtube.com/watch?v=jGdQcHvw8Js|Phần 2;http://www.youtube.com/watch?v=0oyT4OM2oH8[/id]

Bình luận