2012-10-14T08:39:00+07:00 08:39 Những trò đùa tai quái nhất thế giới T22M58S http://www.cliphai.com/2012/10/nhung-tro-dua-tai-quai-nhat-gioi.html http://www.cliphai.com/2012/10/nhung-tro-dua-tai-quai-nhat-gioi.html StartDuration3:11EndDuration http://i.ytimg.com/vi/dZr6f3zgBGA/0.jpg

Những trò đùa tai quái nhất thế giới

Lý do báo lỗi:
  • Sexy, hở hang
  • Vi phạm bản quyền
  • Không xem được clip
  • Lý do khác
Mô tả chi tiết lỗi (tùy chọn):

Chuyên mục: , ,

StartDuration3:11EndDuration
Những trò đùa tai quái nhất thế giới [id]http://www.youtube.com/watch?v=dZr6f3zgBGA[/id]

Bình luận